All Palliatieve eenheid in Perigueux

Palliatieve eenheid : een zorgvoorziening voor patiënten met een ongeneeslijke ziekte en beperkte levensverwachting. Deze dienst wordt aangeboden in een ziekenhuis of in een onafhankelijke instelling zoals een verpleeg- of verzorgingshuis of hospice.

No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.